Офіційний сайт
  • Слайд
  • Слайд
  • Слайд
  • Слайдер
  • Слайд
  • Слайд

Установчі документи

 Висновок експертної комісії

 з акредитації спеціальності 5.02020201 «ХОРЕОГРАФІЯ» галузі знань 0202 «МИСТЕЦТВО» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» в Київському державному хореографічному училищі